Käyttöehdot / Terms of use

BY HUPI COWORKING

05/05/2023

Hupi Coworking tilan käyttöehdot (In English below)

Varaamalla ja maksamalla varauksesi tai tulemalla tilaan vierailijana hyväksyt nämä ehdot.

1. Tila on ensisijaisesti tarkoitettu työn tekemiseen, joten tilassa kunnioitetaan muiden työrauhaa.

2. Käytä tilaa ja sen laitteita huolellisesti varovaisuutta noudatten. Jos kohtaat haasteita, ota yhteyttä Sanna-Kaisaan 0503055648.

3. Jätä tila siistiksi seuraaville käyttäjille.

4. Vakituiset jäsenet voivat jättää tilaan omia tavaroitaan omalla vastuullaan.

5. Jäsenet voivat jättää lukolliseen kaappiin henkilökohtaista omaisuuttaan omalla vastuullaan.

6. Tilaan voi pyytää satunnaisia vierailijoita esimerkiksi työtapaamisiin liittyen. Ilmoita vierailijoista Sanna-Kaisalle hello@hupicoworking.fi.

7. Neuvottelutilan tai työpisteen varaajalla on vastuu siitä, että kaikki hänen kutsustaan tilaan tulevat henkilöt noudattavat ja kunnioittavat tilaa sekä sielä olevia varusteita. Myös vierailijat ovat velvoitettuja noudattamaan näitä sääntöjä.

8. Neuvottelutilan varaaja kunnioittaa mahdollisia seuraavia neuvotteluhuoneeseen tulijoita pitämällä aikataulusta kiinni.

9. Tilasta on poistuttava, kun varaamasi aika päättyy.

10. Jos jotakin vahinkoa sattuu, ilmoitathan siitä Sanna-Kaisalle hello@hupicoworking.fi.

11. Hupi Coworking ei vastaa tilassa sattuneista tapaturmista tai vahingoista.

12. Mikäli Hupi Coworking katsoo, että näitä sääntöjä ei ole noudatettu, tiloja on käytetty välinpitämättömästi tai Hupi Coworkingin omaisuutta on rikottu tahallisesti, on Hupi Coworkingillä oikeus hakea korvausta vahingon aiheuttajalta ja evätä jatkossa pääsy tiloihin. Hupi Coworking voi myös poistaa henkilön tai ryhmän tiloista, jos näitä sääntöjä ei noudateta.

 

Hupi Coworking terms of use

 

By booking and paying your reservation, or entering the space as a guest,  you accept these terms.

1. Hupi Coworking space is the place to work, so everyone respects each other and let them work in peace and as silent as possible.

2. Please use the space and the equipment with care and caution. If you have problems, please contact Sanna-Kaisa +358503055648.

3. Please tidy your own place after use.

4. The permanent workers can leave their belongings to the Hupi at their own risk.

5. The workers of Hupi can leave their belongings to the locker at their own risk.

6. You can invite occasional guest to Hupi for example work related meetings. Please inform Sanna-Kaisa hello@hupicoworking.fi if you plan to invite guests.

7. The person who books the meeting room or the working space is responsible for their guests and that the guests use the space and the equipment with care and caution. Please note that also the guests are responsible to obey the terms of use.

8. The person who books the meeting room is responsible for time schedule and that they end the meeting before the next reservation.

9. When your booked time has ended, please exit the space.

10. If some accidents happen, please inform Sanna-Kaisa immediately by email hello@hupicoworking.fi.

11. Hupi Coworking is not responsible accidents or harms happened in the space.

12. If there are situations that these rules are not obeyed, the spaces have been used unconcernendly or the property of Hupi Coworking has been intentionally violated, Hupi Coworking has the right for reparation from the person or group concerned. Hupi Coworking has the right to refuse not to let the person or group that haven’t obeyed these rules inside to the space. Hupi Coworking can also remove the person or group from the space, if these rules are not obeyed.